Vrijstelling erfbelasting 2024

0 Shares
0
0
0

Regels zijn fijn. Wetten zijn fijn. Het draagt namelijk bij aan de orde, rechtvaardigheid en veiligheid binnen een samenleving. Ze beschermen individuele rechten, handhaven maatschappelijke normen, zorgen voor economische stabiliteit en bieden een kader in tijden van conflict. Bovendien stelt het mensen verantwoordelijk voor hun gedrag, terwijl het tegelijkertijd bescherming biedt tegen discriminatie en willekeur. Kortom, regels en wetten vormen de basis voor een georganiseerde en eerlijke samenleving.

Maar wat als zo’n wet of regel je eigenlijk alleen maar tegenstaat? Wanneer is iets ‘eerlijk’ en wanneer niet? Wat als je door een ongeluk een familielid verliest, van diegene iets erft, maar vervolgens alles kwijtraakt vanwege zoiets ‘stoms’ als belasting? Wat als er bij die regels nóg meer regels gelden die bijvoorbeeld spreken over vrijstellingen en dergelijken? Lees in deze blog alles wat je wil weten over de vrijstelling van de erfbelasting in 2024.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is een vorm van belasting die wordt geheven op de erfenissen die worden ontvangen na het overlijden van een persoon. Wanneer iemand overlijdt en zijn of haar bezittingen, zoals geld, onroerend goed en andere activa, worden verdeeld onder de erfgenamen, kan de overheid erfbelasting opleggen op basis van de waarde van de erfenis.

De tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting zullen variëren van land tot land en ook in Nederland is er al jarenlang vastgesteld wat dit dan precies inhoudt. Met de geïnde belastingen worden overheidsinkomsten gegenereerd, waarna het verschillende doelen kan dienen, zoals het financieren van openbare voorzieningen en diensten.

Vrijstelling op erfbelasting

Zulke vrijstellingen, die bestaan in Nederland dus ook. De vrijstelling op de erfbelasting betekent in dit geval dat een erfgenaam een bedrag of waarde kan erven zonder daar belasting over te betalen. Hoe hoog drie vrijstelling is, hangt overigens af van de relatie die je tot de overledene hebt. Een partner kan meer belastingvrij erven dan een kind of kleinkind. In ieder geval worden de kleinere erfenissen beschermd tegen belastingdruk.

Vrijstelling erfbelasting 2024

De vrijstelling op de erfbelasting wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Soms worden de cijfers van het voorgaande jaar overgenomen, soms verandert het. Die veranderingen hebben te maken met onderwerpen als inflatie, vermogen en nog meer relevante onderwerpen. In 2024 geldt het als volgt:

Boven de grens van de de verschillende vrijstellingen, wordt bepaald belastingtarief gerekend. Hierom zullen we eerst de grenzen, voor de verschillende mensen die een relatie hebben met de overledenen, benoemen. Lees:

Jij bent:Bedrag van jouw vrijstelling in 2024
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner€ 795.156
Kind, pleegkind of stiefkind€ 25.187
Kleinkind€ 25.187
Achterkleinkind€ 2.658
Kind met een beperking€ 75.546
Ouder€ 59.643
Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus
€ 2.658
Vrijstellingen erfbelasting 2024

Tarieven

Gaat de erfenis over bovenstaande bedragen heen, dan is het handig om rekening te houden met de bepaalde tarieven die hierbij gelden. Het geldt als volgt: als je als kind een hogere erfenis krijgt dan €25.187, dan betaal je over het resterende bedrag 10% erfbelasting, tot een waarde van €152.368. Is de erfenis nog hoger dan die €152.368? Dan betaal je een tarief van 20% aan erfbelasting. Lees het vooral even na in onderstaande tabel.

Waarde erfenisPartner en (pleeg)kinderenKleinkinderen/ verder afstammelingOverige erfgenamen
€ 0 – € 152.36810%18%30%
€ 152.368 en meer20%36%
40%
Tarieven erfbelasting

Belangrijke overwegingen

Nu willen we tot slot nog even laten weten dat er een aantal belangrijke overwegingen kunnen zijn omtrent het onderwerp erfbelasting. Allereerst, bij het erven ontvang je niet alleen bezittingen, nee, het gaat ook om schulden. Hiervan wordt je vanzelf op de hoogte gesteld en hoe vervelend het ook is, is het dan ineens deels ‘jouw probleem’.

Als tweede is het aan te raden om de erfenis te laten vaststellen in een testament. Zo geld bijvoorbeeld dat over hoe meer mensen je bezittingen verdeeld, hoe minder groot de kans is dat er erfbelasting moet worden betaald. Doe dit overigens alleen als je dit wil. Wat hierbij aansluit is dat veel mensen er ook voor kiezen om op hun oude dag met ‘de warme hand’ te schenken. Dat houdt in dat ze nog leven wanneer ze ‘alvast’ geld schenken. Tot slot willen we je op het feit wijzen dat je je erfenis ook kan schenken aan een goed doel, hoewel je dat goed moet hebben vastgelegd.

Natuurlijk zijn er nog tig andere dingen waar je op dient te letten. Echter is dat niet waar dit artikel over gaat. Sterker nog, bij vragen dien je een professional in te schakelen. Wij weten in principe niet veel meer dan hetgeen je ook zelf hebt kunnen opzoeken. Professionals zijn er om je te helpen. Dat weten we écht zeker. Bedankt voor het lezen en tot de volgende keer!

0 Shares
Gerelateerd